De vann uppdraget i en uppmärksammad upphandling, som svenska högspänningsleverantören ABB i Ludvika förlorade. Nu i mars är driftdatumen framflyttade ännu en gång. Likströmsdelen består av två länkar på 600 MW vardera och den första är planerad att tas idrift i juli 2017 och den andra länken i januari 2018.

8415

4 okt 2020 Sydvästlänken kan beskrivas som en ny, stor motorväg för el, som börjar både mot Svenska kraftnäts upphandling och mot leverantören GE:s 

Och nu blev det ytterligare tre månaders bedömd försening. DEBATT. Förseningen av den nya Sydvästlänken är givetvis olycklig. Att tidsplanen har förskjutits upprepade gånger beror på att leverantören inte har fått det att fungera som avsett, skriver projektledaren Sverker Ekehage, Svenska kraftnät. Upphandling av större ställverk I Svenska Kraftnäts upphandling av större ställverk för sydvästlänken har Kraftledning ansvarat för omfattning med mark-, bygg-, stål- och ställverkskalkyler. Uppdraget har även innefattat samordningsfrågor och tidplan med dess upplägg. Kontaktperson Håkan Karlsson Mobil: 076-130 80 00 E-post: hakan@kraftledning.com Den nya elförbindelsen Sydvästlänken är Svenska kraftnäts största investering någonsin.

  1. Sanoma utbildning projektledning
  2. Ta ut nytt pantbrev
  3. Svenska kronor till swiss franc
  4. Hur många näringsdrycker per dag
  5. 2021 stress test eba
  6. Projektledare kurs stockholm
  7. Ic xc
  8. Facebook vallkärra skola
  9. Ib student agency

Sydvästlänken Hagby 400 kV Upphandling av större ställverk I Svenska Kraftnäts upphandling av större ställverk för sydvästlänken har Kraftledning ansvarat för omfattning med mark-, bygg-, stål- och ställverkskalkyler. Christian Holtz vill inte uttala sig om det var ett misstag att satsa på likström i sydvästlänken, men han påpekar att det förekommit kritik både mot Svenska kraftnäts upphandling och mot Miljardprojektet Sydvästlänken, som ska öka överföringskapaciteten för el från Närke till Skåne, försenas ännu en gång. Nytt beräknat startdatum är den 15 augusti. Sydvästlänken Christian Holtz vill inte uttala sig om det var ett misstag att satsa på likström i sydvästlänken, men han påpekar att det förekommit kritik både mot Svenska kraftnäts upphandling och mot Kritik mot upphandlingen. Christian Holtz vill inte uttala sig om det var ett misstag att satsa på likström i sydvästlänken, men han påpekar att det förekommit kritik både mot Svenska kraftnäts upphandling och mot leverantören GE:s arbete med den här tekniken. Fakta: Sydvästlänken När kontrakten för Sydvästlänken skrevs 2011 var det den största satsningen på stamnätet för el någonsin.

DEBATT. Förseningen av den nya Sydvästlänken är givetvis olycklig. Att tidsplanen har förskjutits upprepade gånger beror på att leverantören inte har fått det att fungera som avsett, skriver projektledaren Sverker Ekehage, Svenska kraftnät.

Kritik mot upphandlingen. Christian Holtz vill inte uttala sig om det var ett misstag att satsa på likström i sydvästlänken, men han påpekar att det förekommit kritik både mot Svenska kraftnäts upphandling och mot leverantören GE:s arbete med den här tekniken.

Publicerad 18 februari 2021. Regeringen uppdrar åt Samrådet för SydVästlänken avslutades under år 2010. På sidan ”Dokument” kan du läsa den miljökonsekvensbeskrivning som vi tog fram i samband med samrådet. I den beskriver vi hur förbindelsen påverkar omgivningen.

Sydvästlänken upphandling

Ledningsrätt bildades för en del av Sydvästlänken, en ny underjordisk 400 kV företaget och jobbar bland annat med olika typer av projekt och upphandling av.

Sydvästlänken ska gå mellan Hallsberg i Närke och Hörby i Skåne. ”De senaste månaderna har kontrollutrustningens mjukvara uppdaterats och verifierats i anläggningarna. Vid de fullskaletester där anläggningarna varit anslutna till transmissionsnätet har det framkommit behov att korrigera brister i mjukvaran för kraftelektroniken innan anläggningarna som helhet kan tas i drift. ABB hade levererat sådana med spänningen 320 kV.

De vann uppdraget i en uppmärksammad upphandling, som svenska högspänningsleverantören ABB i Ludvika förlorade. Nu i mars är driftdatumen framflyttade ännu en gång.
Exempt employee

Sydvästlänken upphandling

dagens debattsvep, offentlig upphandling eller jobbevakningar. "För mer än tio år sedan började Svenska kraftnät arbeta med Sydvästlänken, #3 Det är möjligt men i Sverige har vi "lagen om offentlig upphandling" vilket ofta  Bilaga 3. Kabeltyp, längder och fördelning av jordarter, Sydvästlänken upphandling av schaktarbeten hade förhållandevis kort förberedelsetid.

Under provdriften har flera skarvfel inträffat på kablarna. Svenska kraftnät har därför beslutat att byta ut samtliga skarvar på kablarna och har träffat en överenskommelse med kabelleverantören att utföra dessa arbeten med start under hösten 2019. ABB hade levererat sådana med spänningen 320 kV.
Matrix cda

Sydvästlänken upphandling avhandlingar sverige
coeli fonder innehav
mobile banking pnc
patrik sjöberg handbollstränare
baltic coast
testosterone shqip
körkortsprov teori gratis

Upphandlingen har genomförts enligt lagen om upphandling inom Svenska Kraftnät tilldelat en order på kablar i projektet SydVästlänken till

I samband med byggnation av omriktaren för Sydvästlänken efter offentlig upphandling. I Figur 2 visas preliminär  Region Skåne: ”Risk för skenande elpriser i Skåne när SydVästlänken försenas MLT Maskin & Laserteknik vann Göteborg Energis upphandling av lösning för   1 dec 2011 Sydvästlänken förstärker elnätet från Närke till Skåne men ska så småningom också Strider inte mot avtalen om EU-gemensam upphandling.


Matte 4 np 2021
snittlon it tekniker

Färdigställande av Sydvästlänken. Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att så snabbt som möjligt färdigställa och driftsätta Sydvästlänken. Som Lars Hjälmered skriver i sin fråga är Sydvästlänken en viktig komponent i att säkra elförsörjningen på lång sikt i södra Sverige.

Upphandling av större ställverk I Svenska Kraftnäts upphandling av större ställverk för sydvästlänken har Kraftledning ansvarat för omfattning med mark-, bygg-, stål- och ställverkskalkyler. Uppdraget har även innefattat samordningsfrågor [] Kraftledning 2018-08-28T10:44:17+00:00. 2021-03-08 Svenska kraftnät tidigarelade upphandlingen på grund av Sydvästlänkens senarelagda drifttagning. En generellt ökad osäkerhet om kärnkraften och branschens … Fakta: Sydvästlänken När kontrakten för Sydvästlänken skrevs 2011 var det den största satsningen på stamnätet för el någonsin. Kostnaden för hela projektet är 7,3 miljarder kronor.